Jeśli żyje w smutku, nauczy się nudzić 

Jeśli żyje w radości, nauczy się bycia pogodnym

Jeśli żyje w szacunku, nauczy się szanować  

Jeśli żyje w lojalności, nauczy się bycia szczerym  

Jeśli żyje w spokoju, nauczy się wiary

Jeśli żyje w miłości,  nauczy się odszukiwać  miłość na świecie

 P. Pellegrini

DZIECKO UCZY SIĘ TEGO, CO WIDZI ...

GALERIA

Jagódki

 naszE GruPy 

Jeśli żyje w krzyku, nauczy się atakować

 Jeśli żyje otoczone ironią, nauczy się nieśmiałości

 Jeśli żyje w swobodzie, nauczy się bezwolności

Jeśli żyje w strachu, nauczy się bać

Jeżynki 

MALINKI