W marcu br. przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego skierowanego do Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych zorganizowanego przez Żłobek Gminny w Jaczowie. Projekt objęty jest honorowym patronatem I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych.

 

   Istotą tej inicjatywy jest skupienie się na podstawowej profilaktyce jamy ustnej. Wypracowując zdrowe nawyki u małych dzieci, w prosty sposób uczymy je jak dbać o zdrowie.

AKTUALNOŚCI

ZDROWY UŚMIECH