Zawsze strach jest ten sam i nasuwają się pytania: 

       Wiemy, jak ważnym wydarzeniem w życiu każdej rodziny jest czas, w którym należy oddać Dziecko pod opiekę w cudze ręce.

Nie ma znaczenia, czy jest to kilkanaście minut, czy kilka godzin. Czy jest to ciocia, niania czy żłobek.

W Żłobku Miejskim nr 1 :

KADRA 

Zapewniamy ciekawą ofertę zajęć dodatkowych (zajęcia logopedyczne, rytmikę) poprzez współpracę z profesjonalnymi i wykwalifikowanymi specjalistami. 

W żłobku wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Nieustannie dążymy do tego, aby Nasz zespół był zgrany i zorganizowany

Zatrudniając pracowników do naszej placówki, zawsze zwracana jest uwaga na takie cechy jakie chcemy, żeby w codziennej pracy przekazali Naszym Podopiecznym -  cierpliwość, czułość, 

aktywność i pomysłowość.

Opiekunowie biorą udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje oraz kompetencje, a także doskonalą własne umiejętności realizując zespołowe projekty.

Zatrudniany jest personel o najwyższych kwalifikacjach 

(zgodnie z wymogami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3).  

Wśród naszych pracowników znajdują się doświadczeni pedagodzy, opiekunki dziecięce, pielęgniarka.

     W placówce dbamy przede wszystkim o komfort i odpowiednią atmosferę. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, z poszanowaniem jego własnego tempa rozwoju fizycznego i emocjonalnego. Jesteśmy po to, aby wspierać i budować poczucie własnej wartości. Uczyć, bawić i odpowiednio przygotowywać do dalszej drogi edukacyjnej. 


     Wierzymy, że podjęta  praca, zaowocuje na przestrzeni przyszłych lat, dlatego starannie dobrana kadra każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwa dziecku tyle uwagi, ile potrzebuje, uwzględniając jego niepowtarzalność i wyjątkowość. 

      Rozumiemy, przed jak ciężkim wyzwaniem stoicie Nasi Szanowni Rodzice, dlatego naszym celem jest, aby udowodnić, że Państwa obawy, choć naturalne i nieuniknione, są zupełnie niepotrzebne!