Choć mam rączki małe i

niewiele zrobię,

pomogę Anitce,

niech odpocznie sobie.

Choć mam rączki małe

i niewiele zrobię,

pomogę Iwonce,

niech odpocznie sobie.

AKTUALNOŚCI

Julcia porządnicka