AKTUALNOŚCI

sortujemy przedmioty 


   Nasi Milusińscy chętnie sortują przedmioty według określonego koloru. W ten sposób kształtują kategorie pojęciowe, co jest nierozerwalnie związane z nauką języka. 
 
Rozmawiajmy z dzieckiem o tym co widzi... Próbujmy nazywać kolory, kształty i określać wielkość przedmiotów...